نتایج نهایی انتخابات شوراهای ۴ شهر شهرستان قشم

فرماندار شهرستان قشم نتایج انتخابات شورای های اسلامی ۴ شهر قشم، درگهان، سوزا و طبل این شهرستان را رسما اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان قشم، دکتر علیرضا نصری فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان قشم رسما نتایج انتخابات شورای های اسلامی ۴ شهر قشم، درگهان، سوزا و طبل را اعلام شد.
این آمار به شرح زیر است:
شهر قشم
۱-آقای محمدرضا اسلامی نام پدر محمدهادی دارای ۳۱۳۰ رای
۲-آقای حبیب بازماندگان قشمی نام پدر عبدالرحیم دارای ۲۷۰۹ رای
۳-خانم بی بی مریم پیرزنده نام پدر سیداحمد دارای ۲۰۰۳ رای
۴-آقای احمد شب تاریانی نام پدر محمد دارای ۱۸۳۶ رای
۵-خانم مریم خادمی نام پدر غلام دارای ۱۸۰۹ رای
۶-آقای حسن عبائی هرمزی نام پدر علی دارای ۱۵۸۶ رای
۷-آقای محمود درویشی نخل ابراهیمی نام پدر علی دارای ۱۵۷۷ رای
۸-خانم لمیاء استوی قشمی نام پدر محمدصدیق نام پدر ۱۵۴۶ رای
۹-آقای عبدالعلیم باندریزی قشمی نام پدر سعید دارای ۱۴۹۵ رای
۱۰-آقای اسماعیل قنبری نام پدر علی دارای ۱۴۶۵ رای
۱۱-آقای جعفر جاشو محمدی نام پدر درویش دارای ۱۳۸۸ رای
۱۲-آقای عبدالله اسعدی قشمی نام احمد عبدالرحیم دارای ۱۲۹۵ رای
۱۳-آقای حسن حسن‌زاده نجار قشمی نام پدر احمد دارای ۱۲۸۶ رای
۱۴-آقای عبدالله رحیمی قشمی نام پدر حسن دارای ۱۲۷۶ رای
۱۵-آقای سید محمد انصاری نام پدر سید بهزاد دارای ۱۲۶۲ رای
۱۶-آقای درا نام پدر علی دارای ۱۰۷۹ رای
۱۷-آقای محمد سرودی گلستانی نام پدر عبدالرحمن دارای ۱۰۴۶ رای
۱۸-آقای شاپور شیرمردی نام پدر احمد دارای ۱۰۱۸ رای
۱۹-آقای علی رستمی‌فر نام پدر احمد دارای ۹۹۵ رای
۲۰-آقای فرخ پروین نام پدر درویش دارای ۶۴۷ رای
۲۱-خانم مهتاب تورنگ نام پدر مسعود دارای ۶۲۴ رای
۲۲-آقای عبدالرحمن رستمی‌فر نام پدر احمد دارای ۵۱۲ رای
۲۳-آقای فرزین پرکر نام پدر طیب دارای ۲۳۶ رای
۲۴-آقای احمد عبدی زاده رمچاهی نام پدر علی دارای ۲۳۵ رای
۲۵-آقای امیررضا بهزادی نام پدر محمد دارای ۲۰۴ رای
۲۶-آقای حسن خجند نام پدر حسین دارای ۱۸۷ رای
۲۷-آقای پوریا سیلاخوری نام پدر مهرنوش دارای ۱۲۵ رای
۲۸-آقای حسن ناصری نام پدر محمد دارای ۱۲۰ رای
۲۹-آقای ابراهیم متولی حبیبی نام پدر جواد دارای ۷۴ رای
* شورای اسلامی شهر قشم دارای ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.


شهر درگهان
۱-محمد تورنگ نام پدر حسین دارای ۱۱۳۳ رای
۲- محمد مشتاقی درگهانی نام پدر عبداله دارای ۱۱۳۰ رای
۳- محمد صالحی نام پدر یحیی دارای ۱۱۲۴ رای
۴- آرش دریانورد نام پدر احمد دارای ۱۱۰۴ رای
۵- سیدیعقوب دریانورد درگهانی نام پدر سیدکامل دارای ۱۰۴۷ رای
۶- علی دریانورد درگهانی نام پدر محمد دارای ۱۰۲۰ رای
۷- عبدالرحمن دریانورد نام پدر صالح دارای ۹۸۶ رای
۸- حسن دریانورد نام پدر احمد دارای ۹۳۶ رای
۹- حسن حبیب پور دورودخانی نام پدر محمد دارای ۴۱۶ رای
* شورای اسلامی شهر درگهان دارای ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.

شهر سوزا
۱. میر علی سلامی ١٠٠٩
٢. محمد یزدان پناه ۵۸۵
٣. محمد دریانورد ۵۴۴
۴. ناصر همتی ۵۲۶
۵. حامد افشار ۵۰۴
۶. سعید سلامی ۳۸۴
٧. ابراهیم ملاحی ٣٨۴
٨. عارف سلامی ٢٧٠
٩. محمد پشام ۲۶۶
١٠. محمد اسلامی ١٩٠
١١. لیلا دریانورد ۱۵۵
* شورای اسلامی شهر سوزا دارای ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.

شهر طبل
۱. عبدالجلیل امینی فرزند محمد ۱۴۸۵ رای
۲. عبدالرحیم امینی فرزند محمد ۱۴۶۳ رای
۳. عبدالجلیل امینی طول فرزند علی ۱۳۱۷ رای
۴. محمدامین امینی فرزند محمد ۱۲۵۹ رای
۵. صالح عالی فرزند محمد ۱۰۵۴ رای
۶. عبدالحمید مرادی زاده قشمی فرزند محمد ۱۰۴۱ رای
۷. عبدالصمد امینی فرزند علی ۹۵۵ رای
۸. محمدرشاد تیماس پور فرزند عبدالرحیم ۷۴۲ رای
۹. عبدالرحمن ایرانی طبلی فرزند اسمعیل ۵۸۴ رای
۱۰. منا امینی طول فرزند عبدالحمید ۱۰۵ رای
۱۱. فاطمه امینی فرزند عبدالصمد ۳۰ رای
* شورای اسلامی شهر طبل دارای ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل است.


دکتر نصری همچنین اظهار داشت: بنابر ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیات اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایات انتخاباتی می باشد.
فرماندار و رئیس هیات اجرایی انتخابات شهرستان قشم خاطرنشان کرد: شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

درباره‌ی khabarnegar

همچنین ببینید

نغمه عود در قشم جزیره زندگی طنین انداز شد

نغمه عود پنجمین رویداد موسیقیایی جزیره قشم در دوازدهمین روز از تیرماه با هدف زنده …